Information omkring fornyelse af førekort.

 

 

 

 

 

 

3F har haft flere dialoger med Trafikstyrelsen i forbindelse med førerkort/chaufførkort, da vi har fået flere henvendelser om bøder til chauffører og vognmænd for at køre med et udløbet førerkort. Styrelsen har undersøgt dette nærmere, og det viser sig ifølge styrelsens oplysninger, at ingen har fået bøder, hvis de har søgt inden udløb af førerkortet. Skulle medlemmer dog have andre oplysninger, ser vi gerne, i sender dokumentation på dette til Kim Sunding.

 

Styrelsen har fastsat en haste procedure for behandling af ansøgninger fra de chauffører, hvis ansøgning om fornyelse af førerkort er bortfaldet efter afskaffelse pr. 1 Januar 2018 af reglerne om førerkort til erhvervsmæssig person befordring og fra chauffører, hvis førerkort er udløbet eller udløber meget snart.

 

Efterden nye taxibekendtgørelse har styrelsen kun mulighed for at udstede midlertidige chaufførkort, når det er dokumenteret, at chaufføren opfylder de fastsatte krav (til bl.a vandel og helbred). Chaufføren har på denne måde ret til at udføre erhvervsmæssig persontransport fra tidspunktet, hvor adgangsbetingelserne er opfyldt, og indtil det permanente chauffør kort er udstedt. Styrelsen har oplyst, at det permanente chaufførkort fremsendes til chaufføren, når betaling af gebyr er modtaget.

 

Styrelsen har desuden oplyst, at de på denne baggrund har henstillet til politiet, at der indtil udgangen af marts 2018 ikke sker håndhævelse af reglerne om medbringelse af gyldig chaufførkort eller førerkort i bilen for disse chauffører.

 

Det er Styrelsens generelle forventning, at der der vil være en sagsbehandlingstid på 4-6 uger for ansøgninger om udstedelse af chauførkort, medmindre der er forhold, der bevirker, at der er behov for yderligere oplysninger, f.eks speciallægeerklæringer  eller domsudskrifter, Styrelsen anbefaler derfor, at chauffører fremover indsender ansøgning om fornyelse af chaufførkort senest 3 måneder før udløb.

 

ATAX har udsendt lignende information til deres vognmænd.